[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Vừa mới đây thì một thành viên twitter [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã phát hành tool Beta downgrade các thiết bị iOS (cần hoặc không cần SHSH).
Tool mới chỉ ở giai đoạn beta để mọi người test và feedback, nên có thể sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]+ Beehind là một tool phát triển cho Windows và nó yêu cầu tối thiểu từ Windows Vista trở lên. Tất cả các thiết bị iOS sử dụng CPU 32bit đều được hỗ trợ. Danh sách các thiết bị:

 • iPhone 4
 • iPhone 4S
 • iPhone 5
 • iPhone 5C
 • iPad 2
 • iPad 3
 • iPad 4
 • iPad Mini 1
 • iPod touch 4G
 • iPod touch 5G

+ Trong phiên bản beta v0.2 này mới chỉ hỗ trợ các thiết bị sau:
iPhone 4S:

 • Downgrade to iOS 6.1.3 không cần SHSH Blobs


iPad 2 Wi-Fi (iPad2,1):

 • Downgrade to iOS 6.1.3 không cần SHSH Blobs


iPad 2 Wi-Fi + Cellular GSM (iPad2,2):

 • Downgrade to iOS 6.1.3 không cần SHSH Blobs


iPad 2 Wi-Fi + Cellular CDMA (iPad2,3):

 • Downgrade to iOS 6.1.3 không cần SHSH Blobs


+ Mục tiêu trong tương lai của Behind:
1. Downgrade of ALL 32-bit based devices to ALL iOS versions with known decryptation keys.
2. Tethered Downgrade (without SHSH) of ALL A4 devices (exploitable with limera1n) to ALL iOS Versions + tethered boot utility
3. Fully automated downgrades/restores without the use of iTunes.. Beehind will do everything with just one click!
4. (maybe) Repartition, Dual Boot and permanent Jailbreak in a different partition [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (Yes, theorically kloader can make this possible)
1. Downdrade tất cả các thiết bị 32bit về tất cả các phiên bản iOS nếu biết decryptation keys.
2. Downgrade tạm thời (Justboot mỗi khi máy tắt) tất cả các thiết bị sử dụng chip A4 (sử dụng exploitable limera1n) về tất cả các phiên bản iOS
3. Downgrade/Restore tự động hoàn toàn mà không sử dụng iTunes. Beehind làm tất cả chỉ với 1 cú click chuột
4. (Có khả năng/có thể) Phân vùng lại, chạy song song 2 iOS và Jailbreak vĩnh viễn trong 1 phần vùng khác nhau. (Về mặt lý thuyết kloader có thể thực hiện được điều này)
* Yêu cầu để có thể chạy tool

 • Máy tính chạy Windows Vista trở lên
 • Máy tính cài sẵn .NET Framework 4.5.
 • iTunes phiên bản mới nhất từ Apple
 • Thiết bị iOS 32bit

Các bạn có thể download và xem video hướng dẫn tại đây: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Đây mới chỉ là bản beta, nên tác giả mong muốn ai test rồi feedback lỗi để tác giả hoàn thiện Tool theo địa chỉ email: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hoặc twitter: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nguồn: Tổng hợp từ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bởi realmadrid_cf [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]