hiện giờ em đang dính con tab 4 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] treo logo bác nào có stock con này chia sẻ dùm em phát. Em gg thì thấy mỗi spt hỗ trợ mà em không thể vào support để tải file về được

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]