như tiêu đề trên em restore con iphone5 mà nó không cho ,em đã đổi 2 máy tính đều không được ak ,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]