Nhận máy k lên nguồn

gim cáp 9008

repaid boot, repaid emmc k đ

xác định hư emmc rồi, kiếm thay đúng dòng k có, có em i9300 mất 3g láy đại ra đóng lên luôn

hên quá
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]