Như tiêu đề bác nào chỉ em chi tiết với ah.Mới gặp và em mới vào ghề iphone nên còn gà quá.thanksss


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]