Down về giải nén ra bật file srktool21.exe rồi chọn 4 và bấm enter rồi bạn xem máy bạn bị trường hợp thế nào thì làm theo .
Sau khi Un rick thì các bạn chỉ việc vào download mà chạy về gốc thôi nhé.

Các bệnh có thể cứu.

  1. 9006
  2. 9008
  3. Mất download.
  4. Treo Fastboot.
  5. Treo Recovery.
  6. Mất Boot.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Tks to : xda
nguồn vegaviet

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]