Link download
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass : lamlazy
G2 All in one là công cụ siêu khủng cho anh em G2 vọc vạch
Và bạn giải nén ra bật file srktool21.exe rồi chọn 4 và bấm enter rồi bạn xem máy bạn bị trường hợp thế nào thì làm theo. Rất đơn giản nhé. Chúc các bạn thành công.

Sau khi Un Brick thì các bạn chỉ việc vào download mà chạy về gốc thôi nhé.

Các bệnh có thể cứu....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]