[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Như hình đã chọn ấn star báo lỗi nhờ anh em giúp 1 tay thanks
đăng ký nick ở bandu rồi mà kick hoạt khó quá không biết download ntn luôn vì toàn tiếng tàu...
nhờ anh em up dùm file "[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]" với thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]