Hiện nay HTC ra mắt khá nhiều dòng máy với nhiều phiên bản,tên mã và thị trường khác nhau.Hơn nữa chỉ có 1 số dòng máy HTC được S-off nên việc chọn đúng 1 bản ROM gốc để Up lại trong trường hợp máy bị lỗi là điều khá khó khăn với người dùng thông thường khi đang S-On. Topic sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể chọn 1 bản ROM Ship đúng phiên bản và xuất xứ máy của mình mà không gặp trở ngại nào.
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]