nhận máy treo logo
google có ra 2 bản rom của tinh tế nhưng chạy toàn faild
ace nào có máy read giùm em xin cái file hoặc dùng flashtool backup giùm em cái file
em xin chân thành cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]