nokia x2-01 rm-717 tv ok.flash file x2-01 rm-709 ok!ae gặp cứ múc nhé mình vừa múc xong

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]