E bị mất hết data.A e nào load file full của a hunghact thì cho e xin cái link tải, gửi giúp e full file 1 2 3 luôn nha , cám ơn a e trc
topic
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]