iphone 5s chụp ảnh bị ngược .cả camera trước và sau đều bị ngược khi chụp thẳng đứng còn chụp làm ngang thì không sao bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]