Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy Note 5 N920C Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link Download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-N920C
Model name
Country Saudi Arabia
Version Android 5.1.1
Changelist 5412468
Build date Tue, 18 Aug 2015 08:13:50 +0000
Product code KSA
PDA N920CXXU1AOH4
CSC N920COJP1AOH2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]