Mới nhận con nokia 301.1 RM-840 nạp tiếng việt mà search chưa thấy ai nạp , mình dùng Phoenix_Service chạy ok nên info cho AE gặp để có thông tin nạp cho khỏe ....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]