Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy Note 5 N920K Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Model SM-N920K
Model name
Country Korea (KT Corporation)
Version Android 5.1.1
Changelist 5459107
Build date Fri, 24 Jul 2015 11:42:03 +0000
Product code KTC
PDA N920KKKU1AOGI
CSC N920KKTC1AOGI

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]