Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy Note 5 N920L Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-N920L
Model name
Country Korea (LG Uplus)
Version Android 5.1.1
Changelist 5460589
Build date Fri, 24 Jul 2015 10:33:24 +0000
Product code LUC
PDA N920LKLU1AOGI
CSC N920LLUC1AOGI
Link Download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]