Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy S6 G9200 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-G9200
Model name GALAXY S6
Country China (Open China)
Version Android 5.1.1
Changelist 5369277
Build date Mon, 10 Aug 2015 12:43:48 +0000
Product code CHC
PDA G9200ZCU1BOH2
CSC G9200CHC1BOH2
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]