Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy Note 5 N920S Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-N920S
Model name
Country Korea (SK Telecom)
Version Android 5.1.1
Changelist 5459107
Build date Fri, 24 Jul 2015 10:29:hon:8 +0000
Product code SKC
PDA N920SKSU1AOGI
CSC N920SSKC1AOGI
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]