Tình hình em có nhận 1 em G2 Sprin không có sóng
bỏ ra flash lại = Oct Unlock done xong SIM đã nhận mà Sóng thì ko 1 vạch
máy báo " chỉ gọi khẩn cấp "
IMEI BB còn nguyên đã thử nạp lại BB va viết IMEI khác nhưng vẫn như thế
Anh em nào gặp xin giúp
Cám ơn anh em ..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]