Con này đã ra lâu nhưng chưa thấy ae nào làm rom tiếng việt, hàng xách tay từ Mỹ về nên chỉ có English thôi nên edit vừa đủ xài.
Được làm trên nền Rom Stock 4.0.4 đảm bảo ổn định
Tiếng Việt 96,69 %
Hard reset không mất Tiếng Việt.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

LINK: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PASS BÊN DƯỚI NHA!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]