[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

RSDLite5.6.msi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]RSD thì có thể dùng phần mềm của Motorola “RSD Lite” để nạp Rom. Rom gốc của máy thường chỉ gồm 1 file sbf.
- Cách đưa điện thoại về RSD: Tắt máy, (nên tháo thẻ nhớ, tháo sim, lắp pin vào lại), giữ phím Volume Up (Vol +) đồng thời bấm nút nguồn, giữ 2 phím cho đến khi điện thoại hiện dòng chữ Starting RSD protocol support thì thả ra, như vậy điện thoại ở chế độ Download.
- Phần mềm nạp Rom qua RSD là “RSD Lite” của Motorola, phiên bản hiện nay là 5.6, tải file RSDLite5.6.msi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], tải về setup vào máy tính.
- Cách sử dụng RSD Lite: tải file Rom (dạng .sbf), chạy RSD Lite, đưa điện thoại về RSD Download Mode, gắn điện thoại vào máy tính, bấm biểu tượng có dấu …, chọn file .sbf, rồi chọn Start để nạp Rom.
- Một số file Rom gốc (dành cho máy AT&T) của Motorola: tải file nén về, bung nén, bên trong có file .sbf là file Rom dùng RSD Lite để up.