Mới nhận e này VH muốn căng cơ mắt với nó ( công tác cùng tammobile1010 )
Fix full và add CH Play + Tiếng Việt full nhé !!!

Link :
Link :

Hình ảnh :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]