em nhận máy hàng china leagoo lead 3 treo logo .bác nào có file cho em xin với. chip mtk 6582 hay bác nào có máy read file giúp em
.thanks nhiều [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]