HTC J One (HTL22) ver 3.13.970.12 s-off by XTC2clip + unlock sim ok-HTC j one htl22, ver 3.13.970.12, android gốc 4.4.2 sen 5.5, hboot 1.57
-S-off, unlock Sim, ko tháo máy, lấy ngay sau 10p.
-Up rom cook 5.0.2 Sen 7 tiếng Việt OK.C:\adb>fastboot getvar all

< waiting for device >

INFOversion: 0.5

INFOversion-bootloader: 1.57.0000

INFOversion-baseband: 1.24.11.0617

INFOversion-cpld: None

INFOversion-microp: None

INFOversion-main: 3.13.970.12

INFOversion-misc: PVT SHIP...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]