Rom Stock Kikat 4.4.2 Samsung Galaxy Star Advance G350E Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-G350E
Model name GALAXY Trend 3
Country Saudi Arabia
Version Android 4.4.2
Changelist 0
Build date N/A
Product code KSA
PDA G350EXWU0AOG1
CSC G350EOJV0AOF1
Link download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]