Sửa toàn bộ lỗi trên rom gốc samsung galaxy mega 6.3 shv-e310l/s/k ok

Stock rom samsung galaxy mega 6.3 shv-e310l/shv-e310k/shv-e310s android 4.4.2 kitkat

Sửa trên nền rom gốc android 4.4.2 kitkat tránh lỗi mất âm thanh khi up qua rom cook gt-i9200
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]