Rom Stock Lolipop 5.1.1 SamSung Galaxy Note 5 N920P Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-N920P
Model name
Country Spint (cdma)
Version Android 5.1.1
Changelist 5377588
Build date Thu, 16 Jul 2015 05:24:34 +0000
Product code SPR
PDA N920PVPU1AOGD
CSC N920PSPT1AOGD
Link download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]