anh em ai có sơ đồ con này giúp em cái bị mất hiển thị đèn màn hình thì còn em đã test 2 3 cái màn hình vẫn vậy...ae ai có hoặc đã làm qua pan này giúp em với khách dí quá.....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]