Như tiêu đề em đang cần up tiếng việt cho nó, các bác ai có cho em xin với ạ. Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]