các anh ơi giúp em với e vừa nhận một cây sam sung s5300 mất chân nút nguồn giờ không có sơ đồ câu như thế nào có anh nào biết giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]