Anh em bấm phím :
(Volume +) , (volume -) , (camera), (power) ==> cold boot = Hard Reset.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]