Rom Stock Lolipop 5.0.1 Samsung Galaxy S4 E300L Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SHV-E300L
Model name GALAXY S4
Country Korea
Version Android 5.0.1
Changelist 5050662
Build date Fri, 05 Jun 2015 06:42:13 +0000
Product code LGT
PDA E300LKLUGOF3
CSC E300LLGTGOF3
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]