Nhận máy mất đèn màn hình

hỏi khách tại soa mất: con em xinh tươi 25t trả lời rõ yêu: em đang xài mất anh ơichạm tay vô ấm áp dễ thương quá cơyêu quá nhận 7 lít fix done

mất áp 2,8v

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]