cần ae giúp con sam sung khach mang tới đang dùng tự nhiên mất đèn mà vẫn nghe gọi được em kiểm tra máy con mới nên k giám làm gì với lại ic đen con này k có nên k giám làm hết ae ai biết giúp em với em cảm ơn nhiêu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]