Chao các bác. E đang có con máy note 2 e250l bật nguồn ko lên đc. Thi thoảng có lúc lên thì hiện 0 % pin. Kẹp nguồn thì cứ treo 0.2 A . có bác nào giúp gặp qua thì chỉ giáo cho e với.cám ơn các bác nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]