Rom Stock Lolipop 5.1.1 Samsung Galaxy S5 G900T1 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-G900T1
Model name GALAXY S5
Country USA (T-Mobile)
Version Android 5.1.1
Changelist 5117004
Build date Sat, 01 Aug 2015 10:46:06 +0000
Product code TMB
PDA G900T1UVU1BOH1
CSC G900T1TMB1BOH1
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]