File Full Kikat 4.4.2 Samsung Galaxy S5 G900T1
File full cần cho ae cứu máy khi bị treo táo , v.v.v.......
Ae nào có rồi đừng chém e nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]