Rom Stock Lolipop 5.0.2 Samsung Galaxy A7 (SM-A700F) Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-A700F
Model name GALAXY A7
Country France
Version Android 5.0.2
Changelist 5285794
Build date Tue, 30 Jun 2015 10:38:02 +0000
Product code XEF
PDA A700FXXU2BOG1
CSC A700FXEF2BOG3
Link download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]