như tiêu đề đã nói máy khách cầm vào nói rơi nước đã câu như hình mà ko được . anh em nào có giải pháp gì ko ?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]