rs 4s ios 8.1.1 lỗi 48 ? em vào itun restore tải 8.3 về nang lên cũng lỗi ai đa làm qua chi em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]