Cửa hàng nhận unlock mở mạng mở khóa iPhone 5c 5s 6 6Plus nhà mạng AU KDDI của Nhật thành công 100% thành máy Quốc Tế không xài sim ghép.

Nếu trước đây iPhone nhà mạng AU KDDI của Nhật chỉ xài sim ghép vì không mua code quốc tế được hoặc nếu có mua thì không được restore hay nâng cấp khi Apple ra phiên bản mới.Thì nay nhà mạng AU KDDI đã mở thành công 100% tại dịch vụ của chúng tôi....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]