em vừa mới mua atf hộp sắt chưa biết sử dụng nhờ anh em chỉ giúp hoặc cho em hướng dẫn , và em đang bị cây nokia xl 1030 bị mất boot do úp nhằm rom , em restor boot lại nhưng chọn file xong nó báo như hình này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em ko hiểu nhờ anh em chỉ chi tiết chúc là câu hay là làm sao mới cứu boot xl được , em đa tạ nhiều lắm. đt 0972707020


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]