sam sung s7580 bị bay chân conec loa ngoai trên main bác nào đã làm qua xin gúp e. e xin cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]