em nhận khách máy rơi nước liệt toàn bộ phím.
e đã vệ sinh, gỡ bỏ mấy con trở ở mấy nút bấm.
đóng lại U
mà giờ chỉ bấm đc phím 1 4 *
còn lại toàn phím bấm là nó chập sang 1 4 *
bác nào gặp rồi chỉ em với
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]