Nhận con iP5 rơi đất không nhận sim, đo đạc trở khá[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ng đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ vẫn ko được gỡ bỏ con trong hình đã ok hoặc thay thế cho đẹp ae gặp kèo cứ múc thôi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]