tình hình là em vừa nhận 1 e s3 hàn quốc, nó khởi động lên logo rồi lại tắt, lên liên tục. cắm xạc vào thì treo máy luôn. ai có link rom gốc cho e xin với. shve210l:((:((:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]