có nhận con G360H rom củ nó có wifi e úp rom khác nó mất luôn wifi
e chạy- ODIN. AE nào có rom cho em xin với -ROM TIẾNG VIỆT nha ae
cám ơn ae nhiều nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]