Rom Stock Lolipop 5.1.1 Galaxy E5 (SM-E500H) Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-E500H
Model name GALAXY E5
Country India
Version Android 5.1.1
Changelist 5612566
Build date Thu, 13 Aug 2015 14:25:28 +0000
Product code INS
PDA E500HXXU1BOH3
CSC E500HODD1BOH2
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]