ai có khay sim hay main chết cho e xin cái conect của khay sim với. Rất mong được a e giúp đỡ. thanks:x:x:x


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]